JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET | Universiti Sains Malaysia |

Visi Dan Misi

Visi Jabatan Pembangunan

Jabatan yang diiktiraf tahap pencapaian yang cemerlang di dalam Pengurusan Pembangunan Fizikal, Pengurusan Fasiliti, Sistem Penyenggaraan dan Perkhidmatan Kemudahan USM ke  arah mentransformasi pengajian tinggi untuk kelestarian hari esok

 (Department of excellence in Physical Development, Project Management, Maintenance and Services Delivery for USM towards transforming higher education for a better tomorrow)

Misi Jabatan Pembangunan

Penerajuan dan kecemerlangan bagi menyerlahkan ekosfera fizikal dan imej Universiti, mengupayakan Universiti melalui kecekapan, keberkesanan, kualiti dan kelestarian fasiliti

(Leadership and Excellence to Enhance university’s physical ecosphere and image, enabling University’s Capabilities through efficiency, effectiveness, quality and sustainability of facilities)

Nilai Jabatan Pembangunan

  • Integriti

  • Kerjasama & Persefahaman yang Tinggi

  • Penambahbaikan Berterusan (Husnul Khatimah) – kesudahannya sentiasa terbaik

  • Mas’uliah Fardhiah (tanggungjawab individu, amanah, sedar, insaf) – Allah s.w.t. melihat kita

Citra Staf Jabatan Pembangunan

Saya gembira menyelesaikan sesuatu masalah atau memenuhi sesuatu keperluan serta bahagia melihat sendiri kesudahan dan kejayaannya. Saya amat suka menolong orang lain.

  • Hits: 10340

Hubungi Kami

JABATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGURUSAN ASET
Universiti Sains Malaysia
11800 Gelugor
Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +6(04) 653 2700    
Fax : +6(04) 658 7688 

Hotline : ext 2700 

Penafian

Jabatan Pembangunan USM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman web ini.

@ 2015 Jabatan Pembangunan USM
Jabatan Pembangunan Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang Malaysia