JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET | UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

VISI DAN MISI

Visi Jabatan Pembangunan

Jabatan yang diiktiraf tahap pencapaian yang cemerlang di dalam Pengurusan Pembangunan Fizikal, Pengurusan Fasiliti, Sistem Penyenggaraan dan Perkhidmatan Kemudahan USM ke  arah mentransformasi pengajian tinggi untuk kelestarian hari esok

(Department of excellence in Physical Development, Project Management, Maintenance and Services Delivery for USM towards transforming higher education for a better tomorrow)


Misi Jabatan Pembangunan

Penerajuan dan kecemerlangan bagi menyerlahkan ekosfera fizikal dan imej Universiti, mengupayakan Universiti melalui kecekapan, keberkesanan, kualiti dan kelestarian fasiliti

(Leadership and Excellence to Enhance university’s physical ecosphere and image, enabling University’s Capabilities through efficiency, effectiveness, quality and sustainability of facilities)


Nilai Jabatan Pembangunan

  • Integriti

  • Kerjasama & Persefahaman yang Tinggi

  • Penambahbaikan Berterusan (Husnul Khatimah) – kesudahannya sentiasa terbaik

  • Mas’uliah Fardhiah (tanggungjawab individu, amanah, sedar, insaf) – Allah s.w.t. melihat kita


Citra Staf Jabatan Pembangunan

Saya gembira menyelesaikan sesuatu masalah atau memenuhi sesuatu keperluan serta bahagia melihat sendiri kesudahan dan kejayaannya. Saya amat suka menolong orang lain.

JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
Universiti Sains Malaysia,
11800 Gelugor Pulau Pinang, Malaysia
Tel : +6(04) 653 2700 | Fax : +6(04) 658 7688 

PENAFIAN
Jabatan Pembangunan USM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman web ini.

@ 2015 Jabatan Pembangunan USM
Dibangunkan oleh PPKT@USM