JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET | Universiti Sains Malaysia |

Peranan

Matlamat

 • Memenuhi keperluan ruang yang kian meningkat dan menepati fungsi yang dikehendaki
 • Memastikan persekitaran yang selari dengan falsafah kampus sejahtera
 • Menyediakan kemudahan asas infrastruktur dan perkhidmatan bangunan yang baik dan efisien dan menjurus kampus futuristik
 • Menyediakan fasiliti dan perkhidmatan sokongan yang berkualiti
 • Pembangunan berfungsi, selamat, indah & pintar

Objektif Kualiti & KPI

 • 80% Pencapaian Pengurusan Penyenggaraan Berjadual
 • 80% Pencapaian Pengurusan Penyenggaraan Korektif
 • 80% Pencapaian Pengurusan Fasiliti
 • 80% Pencapaian Pengurusan Projek

Kegiatan Teras

 • Perancangan Pembangunan Kampus
 • Pengurusan Projek
 • Penyenggaraan
 • Ubahsuaian, Naiktaraf & Penambahbaikan
 • Pengurusan Fasiliti Tempahan, Pengangkutan, Hiasan, Kelengkapan, Perabot, Perkhidmatan Hawa Dingin, Tenaga Kerja
 • Utiliti
 • Keselamatan & Kesihatan
 • Pengindahan & Landskap
 • Kebersihan & Persekitaran
 • Pentadbiran, Perolehan, Kewangan, Kawalan Kualiti, Khidmat Pelanggan, Bantuan dan Nasihat Teknikal
 • Hits: 9480

Hubungi Kami

JABATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGURUSAN ASET
Universiti Sains Malaysia
11800 Gelugor
Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +6(04) 653 2700    
Fax : +6(04) 658 7688 

Hotline : ext 2700 

Penafian

Jabatan Pembangunan USM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman web ini.

@ 2015 Jabatan Pembangunan USM
Jabatan Pembangunan Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang Malaysia