JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET | UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PERANANAN

Matlamat

 • Memenuhi keperluan ruang yang kian meningkat dan menepati fungsi yang dikehendaki
 • Memastikan persekitaran yang selari dengan falsafah kampus sejahtera
 • Menyediakan kemudahan asas infrastruktur dan perkhidmatan bangunan yang baik dan efisien dan menjurus kampus futuristik
 • Menyediakan fasiliti dan perkhidmatan sokongan yang berkualiti
 • Pembangunan berfungsi, selamat, indah & pintar


Objektif Kualiti & KPI

 • 80% Pencapaian Pengurusan Penyenggaraan Berjadual
 • 80% Pencapaian Pengurusan Penyenggaraan Korektif
 • 80% Pencapaian Pengurusan Fasiliti
 • 80% Pencapaian Pengurusan Projek


Kegiatan Teras

 • Perancangan Pembangunan Kampus
 • Pengurusan Projek
 • Penyenggaraan
 • Ubahsuaian, Naiktaraf & Penambahbaikan
 • Pengurusan Fasiliti Tempahan, Pengangkutan, Hiasan, Kelengkapan, Perabot, Perkhidmatan Hawa Dingin, Tenaga Kerja
 • Utiliti
 • Keselamatan & Kesihatan
 • Pengindahan & Landskap
 • Kebersihan & Persekitaran
 • Pentadbiran, Perolehan, Kewangan, Kawalan Kualiti, Khidmat Pelanggan, Bantuan dan Nasihat Teknikal

JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
Universiti Sains Malaysia,
11800 Gelugor Pulau Pinang, Malaysia
Tel : +6(04) 653 2700 | Fax : +6(04) 658 7688 

PENAFIAN
Jabatan Pembangunan USM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman web ini.

@ 2015 Jabatan Pembangunan USM
Dibangunkan oleh PPKT@USM